Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • iiii
  • Początkujący
2010-02-13T17:40:12+01:00
2) produkcja: wyrobów chemicznych, maszyn i urządzeń, środków transportu, artykułów spożywczych); energetyka, gazownictwo i zaopatrzenie w wodę (wytwarzanie energii elektrycznej i zaopatrzenie w nią, pobór i rozprowadzenie gazu, pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody).to co pamiętam :-)
2010-02-13T17:40:26+01:00
Najważniejszym potencjałem gospodarki państwowej,dostępność surowców mineralnych

monokultura
głód utajony
rolnictwa
żyzność gleby
2010-02-13T17:49:59+01:00
1) Czynniki lokalizacji przemysłu:
Czynniki lokalizacji przemysłu przetwórczego:
a) przyrodnicze:
- surowce
- zasoby wodne
- energia
- ograniczenia środowiska przyrodniczego

b) ekonomiczne:
- rynek zbytu
- praca
- infrastruktura (drogi, mosty, transport, rozwój osiedli)
- aglomeracja przemysłu
- kapitał

c) społeczno-polityczne i kulturowe:
- polityka państwa
- związki zawodowe
- preferencje inwestora (behawioryzm)
2) Cechy polskiego przemysłu:ps: sory że tylko pierwsze ale nie znam drugiego :(
pozdrawiam ;P