Odpowiedzi

2010-02-13T17:45:10+01:00
Chrześcijaństwo:
-twórcą religii był Jezus Chrystus,
-powstało około 6 wieków przed islamem,
-świętą księgą jest Pismo Święte,
-niezwykle rozbudowana hierarchia.


Islam:
-założycielem był Mahomet,
-powstał w roku 622,
-świętą księgą jest Koran, w przeciwieństwie do Pisma Świętego zawiera nie tylko prawdy wiary i przykazania moralne,
-brak hierarchii.Obie religie opierają się na przykazaniach – w islamie jest to 5 filarów wiary (jałmużna, post, pielgrzymka, modlitwa, wyznanie wiary), natomiast w chrześcijaństwie – dekalog, czyli 10 przykazań Bożych.
32 4 32
2010-02-13T18:54:49+01:00
JUDAIZM A CHRZEŚCIJAŃSTWO podobieństwa: - religia monoteistyczna; - Bóg stwórcą świata; - w obu religiach używa się Starego Testamentu (w chrześcijańswie jest jeszcze Nowy Tesmatment); różnice: - w chrześcijaństwie Bóg jest pod postacią Trójcy Świętej; - chrześ. - kóściół; judaizm - synagoga; - w chreś. jest biskup, a w judaizmie rabin; - w chrześ. jest kult świętych; - w judaizmie podstawą zbawienia jest wypełnianie przykazań Bożych, a chrześcijaństwo głosi zbawienie z wiary w Jezusa niezależnie od uczynków;
13 4 13