Sklep meblowy świadczy usługi transportowe tylko klientom mieszkającym w odległości nie większej niż 15 km od sklepu. CEnnik opłat przedstawia tabelka \
Odległość: Strefa : opłata[zł] :
do 5 km strefa I usługa bezpłatna ;
ponad 5km,ale nie więcej niż 10 km strefa II 60 zł ;
ponad 10 km, ale nie więcej niż 15 km strefa III 120 zł

a) przyjmując odpowiednią jednostkę, przedstaw na rysunku wszystkie strefy dostaw
b) Oblicz pole każdej z tych stref w kilometrach kwadratowych.Przyjmij, że π= 3,14 .
c) zakładając, że liczba mieszkańców na 1km2 jest jednakowa w każdej ze stref, oblicz, ile procent wszystkich mieszkańców może skorzystać z nieodpłatnego dowozu mebli.

1

Odpowiedzi

2010-02-14T00:22:32+01:00
B) πr*r=pole 1= 5*5*3,14=78,5km
pole 2 = 10*10*3,14 - 78,5=234km
pole 3= 15*15*3,14-234- 78,5=394km
c)394+78,5+234=100%
821=100%
1=394/821=47%
2=78,5/821=9%
3=234/821=28%
2 1 2