Odpowiedzi

2009-04-15T08:57:22+02:00
Przed samowolą władz chronić nas może przede wszystkim to, że żyjemy w państwie demokratycznym. Nasz kraj to republika, gdzie zwykli ludzie mają wpływ na rząd i władzę. Każdy obywatel może czynnie uczestniczyć w wyborach do Sejmu, Senatu, wybierać prezydenta, a nawet sam startować. Możemy składać skargi i petycje. Mamy prawo do zakładania partii politycznych - wówczas sami będziemy mogli ingerować w działanie rządu. Możemy zreszać się w Stowarzyszeniach i Fundacjach. Państwo demokartyczne, to państwo, w którym rządzą ludzie mający naprawdę duży wpływ na władzę. Przed samowolą władz chroni nas tak naprawdę nasza demokratyczna Konstytucja, w której dokadnie opisane są wszystkie prawa, wolności, a także obowiązki obywateli.