Odpowiedzi

2010-02-13T18:10:49+01:00
Jest to ewidentne zastosowanie twierdzenia Pitagorasa:
a,b - przyprostokątne
c-przeciwprostokatna

c²=a²+b²
c=√a²+b²

Ad.1.
1. Konstruujemy kąt prosty
2. Na jednym ramieniu odkładamy odcinek a (mamy pkt A)
3. na drugim ramieniu odkładamy odcinek b (mamy pkt B)
łączymy pkt-y A i B - mamy szukany odcinek c

Ad.
a,2b - przyprostokątne
c- przeciwprostokątna

a²+(2b)²=c²
a²+4b²=c²
c=√a²+4b²

jak wyżej konstruujemy kąt prosty ( proste prostopadłe)
na jednym ramieniu odkładamy a (mamy pkt A)
na drugim ramieniu kąta prostego odkładamy odcinek 2b (mammy pkt B)
laczymy punkty A i B - mamy szukany odcinek

Ad.3.
b,c- przyprostokatne
a- przeciwprostokatna
b²+c²=a²
a²-b²=c²
c=√a²-b²

konstruujemy kat prosty (proste prostopadłe)
Na jednym ramieniu odkładamy odcinek b (mamy punkt B)
z punktu B odkładamy odcinek o długości a do przecięcia z drugim ramieniem kąta prostego (mamy pkt A)
Łączymy punkty A i B mamy szukany odcinek - przyprostokątną.
3 5 3