Odpowiedzi

2010-02-13T17:43:20+01:00
Dane:
l=100m
S=1mm²=0,000001m²
g=2,79*10⁻⁸ om*m

Szukane:
R=?

Wzory:
R=g*l/S

Rozwiązanie:
R=2,79*10⁻⁸*100m/0,000001m²=2,79 om

Odp. Jego opór elektryczny wynosi 2,79 om.
2010-02-13T17:49:29+01:00
L=100m
s=1mm²=10^-6 m²
ρ=2,79*10^-8 Ω*m
R=ρ*l/s=2,79*10^-8 * 100 /10^-6=2,79 [Ω*m*m/m²=Ω]