Zad 1 .
Na Mapie w skali 1 : 200 000 odległość między swoma miastami wynosi 1,5 cm. Ile Ta odległość wynosi w rzeczywistości ?
Odp :.......


Zad 2 .
Działka rodziców Stasia Ma Kształt Prostokąta , która na mapce w skali 1 : 4 000 na wymiary 4,4 cm i 2 cm .
a) Oblicz rzeczywiste wymiary działki wyrażone w metrach ?
b) Jaka jest Powierzchnia działki ?
c) Ile Trzeba Kupić siatki , aby ogrodzić tę działkę ?

3

Odpowiedzi

2010-02-13T17:41:36+01:00
Zad 1 .
1,5*200 000 = 300 000 cm = 3000 m = 3 km

Zad 2 .
Działka rodziców Stasia Ma Kształt Prostokąta , która na mapce w skali 1 : 4 000 na wymiary 4,4 cm i 2 cm .
a) 4,4*4000=17600 cm = 176 m
2*4000=8000 cm = 80m

b) 176*80=14080m²

c) 2*176 + 2*80 = 352+160=512 m
2010-02-13T17:43:34+01:00
Zad 1 .
1:200 000
1,5: x
x=300 000 cm=3km
Odp. W rzeczywistości ta odległość wynosi 3 km.


Zad 2 .
Działka rodziców Stasia Ma Kształt Prostokąta , która na mapce w skali 1 : 4 000 na wymiary 4,4 cm i 2 cm .
a) Oblicz rzeczywiste wymiary działki wyrażone w metrach ?
1 : 4 000
4,4: x
x=17600cm=176m

1:4 000
2: y
y=8 000cm =80m

Odp. Wymiary działki to 176m i 80m.
b) Jaka jest Powierzchnia działki ?
P=176*80=14080m=14,08km²
Odp. Powierzchnia działki wynosi 14,08km²

c) Ile Trzeba Kupić siatki , aby ogrodzić tę działkę ?
Obw: 2*176+2*80=352+160=512m
Odp. Będzie trzeba kupić 512m siatki
2010-02-13T17:45:43+01:00
1) 1,5*200000=300000cm=3km
2) b) 4,4*2= 8,8cm²
8,8*4000=35200cm²=3,52m²
a) 4,4*4000=17600cm²=17,6m²
2*4000=8000cm²=8m²
c)17,6+8= 25,6m²