Kąt między ramionami AC i BC trójkąta równoramiennego ABC ma miarę 40 stopni . Punkt O jest środkiem okręgu wpisanego w trójkąt ABC , a punkt S jest środkiem okręgu opisanego na na tym trójkącie. Oblicz miarę kąta SAO.

Proszę o szybkie rozwiązanie :D

1

Odpowiedzi

2010-02-13T19:02:09+01:00
Kąty trójkata ABC= 40,70,7
BSA jest dwa razy większy od kata 40 czyli ma 80 stopni. Tworzy wiec z podstawa (trójkąt ABC) trójkąt równoramienny o kątach 80,50,50.
Kąty trójkąta AOB 35,35,110 <== 35, ponieważ ramiona tego trójkąta są dwusiecznymi katów trójkąta ABC
Więc wystarczy odjąć teraz rozwartość kątów przy podstawie trójkątów AOB i ASB czyli:
50-35=15
Czyli kąt SAO ma miarę 15 stopni!!!!!
Proszę;)
128 3 128