Temat: Sąsiedzi Polski w dobie absolutyzmu oświeconego.

1.
Rosja za panowania cara Piotra I Wielkiego (dynastia .................)
Reformy Piotra I :
a)wojskowe-..........................................................................................................................................................................................................
b)gospodarcze-..........................................................................................................................................................................................................
c)obyczajowe-..........................................................................................................................................................................................................
W polityce zagranicznej Rosja toczyła wojnę z Danią i Szwecją tzw. Wojna północna (1700-1721) o dostęp do M. Bałtyckiego, która zakończyła się zwycięstwem Rosji i podpisaniem pokoju w Nystad.
Rosja otrzymała ............................................................................................................................................................
Po wojnie car wybudował nową stolicę nad rzeką Nawą ...................., przyjął tytuł .......................... a państwo nazwał..............................................
Państwo carów stało się europejską potęgą.
2.
Austria za panowania Marii Teresy i Józefa II (dynastia............)
Monarchia austriacka obejmowała następujące kraje: .........................................................................................................................................................................................
Władczyni tego państwa ............................. i jej syn ............................ przeprowadzili następujące reformy, które zespoliły państwo i wzmocniły jego siłę militarną.
a)aby zdobyć pieniądze
na armię nałożono podatki na szlachtę i duchowieństwo
b)zmniejszono obciążenia chłopom
c)
d)
e)
f)
g)
h)podporządkowanie kościoła państwu
i)
j)zakaz sprowadzania obcych towarów
3.
Królestwo Pruskie (dynastia ...........)
-Kiedy Prusy stały się lennem Polski?
-Kiedy i w wyniku jakich działań Prusy uniezależniły się od Polski?
-W 1701 elektor Fryderyk koronował się na króla i jako Fryderyk I rozpoczął panowanie w państwie zwanym .......................
Państwo to powstało z połączenia Brandenburgii, .......................... i niektórych państw niemieckich.
-Rządy absolutne zapoczątkował Fryderyk Wilhelm I zwany królem - ..............................
Aby wzmocnić państwo zlikwidował kosztowny dwór, obniżył pensje urzędników a zaoszczędzone pieniądze przeznaczył na .............................................
Za jego panowania armia liczyła .......................
-Jego następca Fryderyk ..................... przyłączył do Prus ......................... oraz brał udział w I rozbiorze Polski.
Poza sukcesami militarnymi przeprowadził dalsze reformy wewnętrzne :
*wprowadził powszechny obowiązek ...............
*popierał rozwój ......................
*zreformował ....................
*budował drogi i kanały.
4.
Absolutyzm oświecony- .............................................................................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T19:09:33+01:00
1.
Rosja za panowania cara Piotra I Wielkiego (dynastia Romanowów)
Reformy Piotra I :
a)wojskowe- powstanie regularnej armii lądowej wyposażonej w broń palną i artylerię (liczyła 350 tys. żołnierzy) oraz marynarkę wojenną, zmusił także szlachtę do dożywotniej służby wojennej
b)gospodarcze- budowa manufaktur działających na potrzebę wojsk - powstanie przemysłu pracującego głównie na potrzeby wojska : wytwarzanie armat, karabinów, mundurów. sprowadzenie do kraju z Zachodu wielu rzemieślników i inżynierów wojskowych, popierał i dbał o rozwój handlu
c)obyczajowe- kazał zgolić brody bojarom i nosić zachodnie stroje, dopuścił kobiety do towarzystwa a niektóre nawet sam nauczał tańczyć, kazał opracować specjalny poradnika odpowiedniego zachowania przy stole

W polityce zagranicznej Rosja toczyła wojnę z Danią i Szwecją tzw. Wojna północna (1700-1721) o dostęp do M. Bałtyckiego, która zakończyła się zwycięstwem Rosji i podpisaniem pokoju w Nystad.
Rosja otrzymała dostęp do Morza Bałtyckiego, możliwość rozbudowy floty dzięki czemu stała się europejską potęgą.
Po wojnie car wybudował nową stolicę nad rzeką Nawą Sankt Petersburg, przyjął tytuł cesarza Wszechrosji, a państwo nazwał Cesarstwem Rosyjskim.
Państwo carów stało się europejską potęgą.
2.
Austria za panowania Marii Teresy i Józefa II (dynastiaHabsburgów)
Monarchia austriacka obejmowała następujące kraje: Czechy, Siedmiogród, Węgry, tereny nad Adriatykiem – we Włoszech, południowe Niemcy i Belgię.
Władczyni tego państwa Maria Teresa i jej syn Józef II przeprowadzili następujące reformy, które zespoliły państwo i wzmocniły jego siłę militarną.
a)aby zdobyć pieniądze
na armię nałożono podatki na szlachtę i duchowieństwo
b)zmniejszono obciążenia chłopom
c)unowocześniono wojsko i administrację
d)zreformowano sądownictwo
e)założono wiele szkół
f)sporządzono spis wszystkich poddanych w celach podatkowych
g) wprowadzono tolerancję religijną – rozwiązano jednak kilkaset nieproduktywnych klasztorów
h) podporządkowanie kościoła państwu
i) podzielono państwo na gubernie a gubernie na powiaty
j)zakaz sprowadzania obcych towarów
3.
Królestwo Pruskie (dynastia Hohenzollernów)
-Kiedy Prusy stały się lennem Polski?
W 1525r. podczas hołdu pruskiego.
-Kiedy i w wyniku jakich działań Prusy uniezależniły się od Polski?
w 1657r. podczas Potopu, gdy Jan Kazimierz chcąc rozbić owy sojusz przyznał niezależność Prusom Książęcym, w zamian za niewielką pomoc wojskową i pieniężną.
-W 1701 elektor Fryderyk koronował się na króla i jako Fryderyk I rozpoczął panowanie w państwie zwanym Królestwem Pruskim
Państwo to powstało z połączenia Brandenburgii, Prus Książęcych i niektórych państw niemieckich.
-Rządy absolutne zapoczątkował Fryderyk Wilhelm I zwany królem - sierżantem.
Aby wzmocnić państwo zlikwidował kosztowny dwór, obniżył pensje urzędników a zaoszczędzone pieniądze przeznaczył na rozbudowę armii.
Za jego panowania armia liczyła 100tys. żołnierzy
-Jego następca Fryderyk II Wielki przyłączył do Prus Śląsk i Pomorze oraz brał udział w I rozbiorze Polski.
Poza sukcesami militarnymi przeprowadził dalsze reformy wewnętrzne :
*wprowadził powszechny obowiązek uczęszczania do szkoły
*popierał rozwój manufaktur
*zreformował sądownictwo
*budował drogi i kanały.

4.
Absolutyzm oświecony- ustrój w którym władca uważał swoją władzę jako służbę państwu oraz podejmował reformy przyspieszające rozwój społeczeństwa (poprawa warunków życia ludności, rozwój oświaty, gospodarki) likwidacji uległy także niektóre instytucje feudalne.