Równanie reakcji otrzymywania tłuszczów:
a)tristaerynianu glicerolu
b)tripalmitynianu glicerolu
c)oleinianu dipalmitynianu glicerolu

Równanie reakcji hydrolizy:
a)dioleinianu palmitynianu glicerolu
b)oleinianu palmitynianu stearynianu glicerolu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T20:26:10+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1a
CH₂-OH..........................CH₂-O-C(O)C₁₇H₃₅
I...................................I
CH-OH...+3C₁₇H₃₅COOH----->CH-O-C(O)C₁₇H₃₅ + 3H₂O
I...................................I
CH₂-OH..........................CH₂-O-C(O)C₁₇H₃₅

1b
CH₂-OH...............................CH₂-O-C(O)C₁₅H₃₁
I........................................I
CH-OH...+3C₁₅H₃₁COOH---------->CH-O-C(O)C₁₅H₃₁ + 3H₂O
I.......................................I
CH₂-OH..............................CH₂-O-C(O)C₁₅H₃₁

1c
CH₂-OH.......................................CH₂-O-C(O)C₁₇H₃₃
I................................................I
CH-OH..+C₁₇H₃₃COOH + 2C₁₅H₃₁COOH->CH-O-C(O)C₁₅H₃₁ + 3H₂O
I................................................I
CH₂-OH.......................................CH₂-O-C(O)C₁₅H₃₁

2a
CH₂-O-C(O)C₁₇H₃₃.............CH₂-OH
I..................................I
CH-O-C(O)C₁₇H₃₃ + 3H₂O--->CH-OH +2C₁₇H₃₃COOH + C₁₅H₃₁COOH
I.................................I
CH₂-O-C(O)C₁₅H₃₁...........CH₂-OH

2b
CH₂-O-C(O)C₁₇H₃₃.............CH₂-OH
I..................................I
CH-O-C(O)C₁₅H₃₁ + 3H₂O--->CH-OH +C₁₇H₃₃COOH + C₁₅H₃₁COOH
I.................................I.....................+ C₁₇H₃₅COOH
CH₂-O-C(O)C₁₇H₃₅...........CH₂-OH

30 4 30