Wartość prędkości naelektryzowanej piłeczki pingpongowej o masie m poruszającej się w polu elektrostatycznym wynosi w pewnej chwili v.Jej energię kinetyczną w tej chwili wyrażamy wzorm Ek=mv2/2. Przekształć ten wzór do postaci , z której można obliczyć wartość prędkości piłeczki.

1

Odpowiedzi

2010-02-14T00:52:00+01:00
Ek=mv²/2 I x 2
2Ek=mv² I : m
2Ek : m = v²
v= 2Ek :m pod pierwiastkiem
1 5 1