Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T05:39:49+01:00
Odp:
Dane:
d=8,5[g/dm3](względem wodoru; dH2=0,07[g/dm3]);
Faktyczna gęstość wynosi:
d=8,5*0,07=0,6[g/dm3];
Vmol=22,4[dm3/mol];
d=M/Vmol;gdzie M-masa molowa gazu w [g/mol];
M=d*Vmol=0,6*22,4=13,44[g/mol];
Jednostka:
[M]=[(g/dm3)*(dm3/mol)]=[g/mol];
Masa cząsteczkowa m jest liczbowo równa masie molowej,tylko wyrażona jest w unitach[u]
m-gazu=13[u].