Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T18:31:29+01:00
Św. Mateusz - pochodził z Galilei, był celnikiem, pożniej został apostołem Jezusa

Św. Marek - towarzysz Św. Pawła, apostoł Jezusa Chrystusa, wiernie spisał dzieje Jezusa Chrystusa.

Św. Łukasz - uznawany za wczesnochrześcijanina który spisał bardzo wczesniej dzieje jezusa, także apostoł jezusa który wiernie po jego śmierci naśladował Go.

Św. Jan - Rybak, pochodził znad jeziora Genezaret, jeden z bardziej przyznawanych się do ucznia Jezusa Chrystusa, był najmłodszym apostołem.

2010-02-13T21:57:35+01:00
Mateusz (ewangelista) wg Nowego Testamentu celnik z Kafarnaum, później apostoł Jezusa. Tradycyjnie przypisuje mu się autorstwo pierwszej Ewangelii.
Marek (ewangelista) wg tradycji Kościoła autor Ewangelii Marka uważanej za najstarszą i jednocześnie najkrótszą spośród ewangelii, kuzyn św. Barnaby, towarzysz św. Pawła, a później św. Piotra.
Łukasz (ewangelista) wg tradycji wczesnochrześcijańskiej autor jednej z Ewangelii i Dziejów Apostolskich, trzeciej i piątej księgi Nowego Testamentu.
Jan (ewangelista) jest to rybak znad jeziora Genezaret, uczeń Jezusa Chrystusa i najmłodszy apostoł, według tradycji chrześcijańskiej autor Ewangelii wg Jana i innych fragmentów Nowego Testamentu.