Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T18:30:35+01:00
Powstanie-brojne wystąpienie narodu lub jakiejś grupy w obronie swojej wolności

kolonia-posiadłość jakiegoś państwa leżąca poza jego granicami, zależna od niego politycznie i eksploatowana gospodarczo

bostońska herbatka-protest polityczny mieszkańców Bostonu w ówczesnej Kolonii Zatoki Massachusetts przeciwko polityce fiskalnej metropoli

konstytucja-najważniejszy akt prawny państwa
burżuazja-pierwotnie synonim mieszczaństwa, następnie ogółu przedsiębiorców i osób zamożnych.

republika-ustrój polityczny, w którym władza jest sprawowana przez organ wyłoniony w wyniku wyborów na określony czas

jakobii- lewicowy klub polityczny działający w rewolucyjnej Francji

dyrektorat-pięcioosobowy organ rządowej egzekutywy w schyłkowym okresie rewolucji francuskiej 1789 r. ustanowiony w 1795 r. przez Konwent Narodowy