Do układania jezdni na niektórych ulicach używa się kostek betonowych mających kształt sześciąkątnego graniastosłupa prawidłowego o wymiarach :wysokość 20 cm, długość krawędzi podstawy 12 cm. Oblicz masę kostki mając gęstość betonu 2,2 g\cm³

1

Odpowiedzi

2010-02-13T18:41:17+01:00
V=Pp*h
Polem podstawy jest sześcian foremny. Figura ta składa się z sześciu trójkątów równobocznych. Tak więc skorzystamy ze wzoru na pole trójkąta równobocznego a²√3/4.
V=6*Pp*h
V=6*12²√3/4*20
V=6*144√3/4*20
V=4320√3 cm³≈7482,5 cm³

7482,5*2,2=16461,5 g=16,4615 kg≈16,5 kg