Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-12T21:30:50+02:00
Zad 1
Masa unitowa etenu (C2H4) - 28u
masa unitowe wodoru - 4u (bo są 4 atomu wodoru w eteanie)

Proporcje:
28u - 100%
4u - x%

x = 100%*4u/28u ≈ 4,2% -> masa wodoru

Masa tlenu:
100% - 14,2% ≈ 85,8% -> węgla

Zad 2
a) C₅H₁₀ + H₂ -> C₅H₁₂ (powstał pentan)
b) C₆H₁₂ + Br₂ -> C₆H₁₂Br₂ (powstał dibromoheksan)
c) C₃H₆ + Cl₂ -> C₃H₆Cl₂ (powstał dichloropropan)
d)
Spalanie całkowite:
2 C₇H₁₄ + 21 O₂ → 14 CO₂ + 14 H₂O

Półspalanie:
C₇H₁₄ + 7 O₂ → 7 CO + 7 H₂O

Spalanie niecałkowite:
2 C₇H₁₄ + 7 O₂ → 14 C + 14 H₂O