Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-13T18:51:43+01:00
Formy ochrony przyrody:
park narodowy
park krajobrazowy
pomnik przyrody
stanowisko dokumentacyjne
ochrona gatunkowa roślin i zwierząt
obszary chronionego krajobrazu


Opisy łatwo możesz znależć w encyklopediach internetowych. Polecam stronę www.pl.wikipedia.org
2010-02-13T18:53:04+01:00
Celem ochrony przyrody w Polsce jest zachowanie różnorodności biologicznej, zachowanie dziedzictwa geologicznego, zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i stabilności ekosystemów, kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody, a także przywracanie do stanu właściwego zasobów i składników przyrody. Ustawa o ochronie przyrody z 16 października 1991 roku cele ochrony przyrody definiuje jako zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody, w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów. Do najważniejszych powodów, dla których stosuje się ochronę przyrody, należą:
* natury estetycznej (rekreacyjne) - aby podziwiać i móc odpocząć, * gospodarcze - aby pozyskiwać surowce i rozwijać gospodarkę,* przyrodniczo-naukowe - aby badać gatunki dla młodszych pokoleń; aby tworzyć leki,* społeczne - aby odpoczywać, * historyczno-naukowe - dla pokoleń.