A) Oblicz pole trapezu, w którym wysokość ma 1,5 dm, a suma podstaw jest dwa razy dłuższa od wysokości.
b) W trapezie suma obu podstaw i wysokości wynosi 24 cm.
Wysokość jest o 2 cm dłuższa od jednej podstawy i o 4 cm dłuższa od drugiej.Oblicz pole tego trapezu.

2

Odpowiedzi

2010-02-13T19:10:33+01:00
A)
P = ½*(a+b)*h
h = 1,5dm = 15cm
a+b = 2h
a+b = 30cm
P = ½*30*15
P = 225 cm² = 2,25dm²

b)
a+b+h = 24
a = h-2
b = h-4
h-2+h-4+h = 24
3h-6 = 24
3h = 24+6
3h = 30 /:3
h = 10
a = 10-2
a = 8
b = 10-4
b = 6
P = ½*(8+6)*10
P = ½*14*10
P = 70 cm²

Mogę liczyć na naj? ;*
2010-02-13T19:44:59+01:00
A) 1.5dm= 15cm
15cm*2=30cm
P=(a+b)*h/2
P=15cm*30cm
P=450cm2=4.5dm2