Proszę o Pomoc bym dała więcej punktow ale mam tylko 10..:(((

Prosze napisać w Jezyku angielskim i polskim

Opis lubianego i nielubianego środku transportu.... i Dlaczego (kilka zdań)

Dam Naj tylko nie przez Translatora.. Proszę nie jedno zadanie..

2

Odpowiedzi

2010-02-13T19:31:00+01:00
I like travel by plane because it's very comfortable and fast. I can have a nap during a flight or eat/drink something. There are nice atmosphere. Fligt attendend are always very kind and helpful.

I don't like travel by coach. It's uncomfortable and a journey is usually exhausting. There are many people. You have to take care about your bags.

Lubię podróżować samolotem bo jest to bardzo wygodne i szybkie. Mogę się zdrzemnąć podczas lotu albo zjeść/wypić coś. Jest miła atmosfera. Obsługa jest zawsze miła i pomocna.

Nie lubię podróżować autokarem. Jest to niewygodne i podróż jest zazwyczaj wyczerpująca. Musisz pilnować swoich bagaży.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T19:34:39+01:00
I like driving a car. Why? Because it's comfortable. I'm driving with one, two people. I can read books or when I don't make it, I can do my homework. I can sleep in the way. I think it's great.

I don't like travelling train or metro. It's very uncomfortable. I can't sleeping, because someone sitting next to me. It's awful. I still hear the noise and how read book here? It hasn't got advantages.

Lubie jeździć autem. Dlaczego? Ponieważ to jest wygodne. Jadę z jedną, dwoma osobami. Mogę czytać książki albo gdy nie zdążę, mogę zrobić pracę domową. Mogę spać w drodze. Myślę, że to jest super.

Nie lubię podróżować pociągiem ani metrem. To bardzo niewygodne. Nie mogę się przespać, bo ktoś siedzi koło mnie. To okropne. Ciągle słyszę hałas i jak tu czytać książkę? To nie ma zalet!

Dasz naj?