Odpowiedzi

2010-02-13T19:50:46+01:00
Z raportu wynika również, że choć wielu respondentów podejmowało inicjatywy mające na celu zwiększenie elastyczności, nie wszystkim się to udało. Ponad 80% respondentów stwierdziło, że w ciągu ostatnich trzech lat podjęło jedną lub więcej inicjatyw mających na celu zwiększenie elastyczności, jednak 34% przyznało, że inicjatywy te nie powiodły się z uwagi na wolne tempo podejmowania decyzji, sprzeczność celów i priorytetów rożnych działów, niechęć do podejmowania ryzyka i rozproszenie zasobów informacji. Ponadto 52% ankietowanych przyznało, że stracono wiele cennego czasu na poszukiwaniu treści o znaczeniu krytycznym, co uniemożliwiało szybkie podejmowanie decyzji biznesowych.

Ankieta została przeprowadzona przez EIU w grudniu 2008 r. i w styczniu 2009 r. Zawierała odpowiedzi udzielone przez 349 członków kadry kierowniczej firm z całego świata. W ankiecie wzięli udział pracownicy szczebla kierowniczego i dyrektorskiego z 19 różnych branż. 44% firm, z których pochodzili respondenci osiągnęła przychody nieprzekraczające 500 mln USD, a 31% firm odnotowała przychody na poziomie równym lub wyższym niż 5 mld USD. 43% respondentów stanowili członkowie zarządów i dyrektorzy najwyższego szczebla, natomiast 31% ankietowanych stanowili dyrektorzy średniego szczebla i kierownicy działów. W ankiecie zamieszczono odpowiedzi z różnych pionów biznesowych i branż.

Raport można pobrać bezpłatnie ze stron EMC.