Uzupełnij równość, wpisując odpowiedni jednomian
^ - do kwadratu

a) 4a(5b - ... ) = ... - 8a^
b)1/3t^(...+1/2t^) = t^+ ...
c)...(5a^-0,2)=...-a
d)(...+3xy^):6=2^y+...
e)( 4y - 6x ) : ... = -2y +3x
f) ( 1/2tdo potęgi 4 - 3/5wdo potęgi 4) : ... = ... - 1/5wdo potegi 4

3

Odpowiedzi

2010-02-13T19:48:01+01:00
A) 4a(5b-2a)=20a-8a^ ^do kwadratu
B)1/3t^(3+1/2t^)=t^+1/6t(4) do potęgi 4
c)5a(5a^-0,2)=25a(3)do potegi 3 -a
d)(12y^+3xy^):6=2y^+1/2xy^
e)(4y-6x):2=-2y+3x
f) 1/2t(4)-3/5w(4):3=1/6t(4)-1/5w(4)
27 3 27
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T20:02:26+01:00
A) 4a(5b - 2a)= 20a - 8a do sześcianu
B)1/3t^(3 + 1/2t^) = t^ + 1/6t(4) do potęgi 4
c)5a(5a^ - 0,2)=25a do potegi 3 -a
d)(12y^+3xy^):6=2y^ + 1/2xy^
e)(4y-6x):(-2)=-2y + 3x
f) 1/2t(4)-3/5w(4):3=1/6t(4)-1/5w(4)

myślę że pomogłam;]
P.S: w rozwiązaniu od Paula94xD znalazłam kilka błędów l;];]
34 4 34
w a powinno być 8a kwadrat
a nie sześćian
Tutaj są błędy
2010-02-13T23:38:37+01:00
A) 4a(5b - 2a ) = 20ab - 8a²
b) 1/3t²(3+1/2t²) = t² + ⅕⁴
c) 5a(5a²- 0,2) = 25a³ - a
d) (12y²+3xy²):6 = 2y² + 0,5xy²
e) ( 4y - 6x ) :(-2) = -2y + 3x
f) ( 1/2t⁴ - 3/5w⁴) : 3 = 1/6t⁴ - 1/5w⁴
10 3 10