Potrzebuję szybko rozwiązań do tych zadań:
1. Iloraz 2 liczb naturalnych jest równy 1,25, a różnica 60% liczby większej potrojonej liczby jest równa (-81). Wyznacz te liczby.
2. Napełniono miodem 20 słoików o pojemnościach po 1,5 litra i 2,5 litra. W większych słoikach było o 18 litrów miodu więcej niż w mniejszych. Ile napełniono mniejszych, a ile większych słoików?
3. W klasach VIII a i VIII b było razem 66 uczniów. Na wycieczkę szkolną zorganizowaną w końcu roku szkolnego pojechało 80% uczniów klasy VIII a i 75% uczniów klasy VIII b, co stanowiło razem 51 uczniów.Ilu uczniów było w klasie VIII a, a ilu w klasie VIII b?
4. W osiemnastu kontenerach znajduje się 88 ton kawy. Kontenery mają pojemność 4 tony i 6 ton. Ile jest kontenerów większych, a ile mniejszych?
5. W pewnym kantorze skupowano marki po cenie o 240 zł większej od 60% ceny dolara. Za dwa dolary i 5 marek otrzymano w tym dniu 69200 zł. Ile w tym dniu płacono za 1 dolara, a ile za 1 markę?
Z góry dziękuję;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T19:56:48+01:00
2.
a=ilości dużych słoików
b=ilości małych słoików
{a+b=20
{2,5a=1,5b+18

a+b=20|-b
a=20-b

2,5a=1,5b+18|*2
5a=3b+36

{a=20-b
{5(20-b)-3b=36

{a=20-b
{100-5b-3b=36

{a=20-b
{-8b=-64

8b=64
b=8

a=20-8=12

3.
a= ilości uczniów w klasie VIIIa
b= ilości uczniów w klasie VIIIb

{a+b=66
{0,8a+0,75b=51

0,8a+0,75b=51|*10
8a+7,5b=510

a+b=66|-b
a=66-b

{a=66-b
{8(66-b)+7,5b=510

{a=66-b
{528-8b+7,5b=510

0,5b=18|*2
b=36

a+36=66
a=66-36=30
3 4 3