Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-12T15:39:55+02:00
Solon (ok. 635 - ok. 560 p.n.e.), ateński mąż stanu, poeta i prawodawca. Przeprowadził reformy ustrojowe. Reformy Solona były ważnym etapem demokratyzacji ustroju Aten, choć nie rozwiązały wszystkich problemów. Solon skodyfikował prawa ateńskie.
Był pierwszym poetą attyckim, pisał elegie polityczne.


Klejstenes to polityk ateński z rodu Alkmeonidów. Założyciel demokracji ateńskiej. Obalił tyranię Pizystratów , pozyskawszy pomoc króla Sparty, Kleomenesa I . nadał prawa obywatelskie metojkom (cudzoziemcom osiadłym na stałe w Attyce).

4 3 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-12T15:52:15+02:00
Z encyklopedii.
Solon ( ok. 640/630 - 559 p.n.e. ) - wybitny polityk , prawodawca , reformator i poeta ateński. Spokrewniony z dawnym rodem królewskim. Solon był zamożnym kupcem i politykiem. Solon doprowadził do kodyfikacji praw ateńskich. Znany był także jako poeta , autor elegii o charakterze dydaktyczno - moralnym i politycznym. Starożytni zaliczali Solonona do grona siedmiu mędrców.

Klejstenes ( VI / V w. p.n.e. ) polityk ateński , przywódca ugrupowania demokratycznego , potomek znakomitego rodu Alkmeonidow. Stwórz kalendarz liczący dziesień miesięcy .
2 3 2