Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T21:16:31+01:00
Decyzję podejmujemy w sytuacjach, kiedy istnieje więcej niż jedno rozwiązanie oraz rozwiązania te różnią się od siebie efektywnością. W związku z powyższym w celu podjęcia decyzji konieczna jest analiza sytuacji wyboru.

Analiza sytuacji wyboru opiera się głównie na znalezieniu odpowiedzi na dwa pytania:
1. Co chcę osiągnąć? / Co jest moim celem?
2. Jak osiągnąć cel w istniejących warunkach?

Istnieje szereg schematów decyzyjnych, rozumianych jako kolejno po sobie następujące działania, w wyniku których zostaje podjęta decyzja.

Schemat pięcioetapowy:

I etap:
Określenie sytuacji i jej ograniczeń, czyli zebranie wszystkich informacji, które dotyczą stanu faktycznego i stanu prawnego.

II etap:
Analiza danych i faktów w celu ustalenia przyczyn i powiązań pomiędzy faktami, sprawdzenie, czy i w jakim stopniu wpływają na sytuację.

III etap:
Badanie alternatyw. Polega na znalezieniu i zdefiniowaniu wszystkich możliwych sposobów działania. Określeniu kosztów i zysków dla każdego z nich.

IV etap:
Wybór jednej z badanych alternatyw, który min. polega na zbilansowaniu kosztów i zysków oraz na przewidzeniu skuteczności danego postępowania w stosunku do warunków ustalonych
w etapie I.

V etap:
Wdrożenie – działanie mające na celu realizację podjętej decyzji.

Analiza sytuacji decyzyjnej (etapy I – III)
jest jednym z najważniejszych etapów procesu podejmowania decyzji.