Odpowiedzi

2010-02-13T19:49:11+01:00
V=Pp*h/3
Pp=6*6=36cm2
h=3
V=36*3/3
V=36cm3
Odp.Objętość jest równa 36cm3.
2010-02-13T19:51:03+01:00
Wysokość bryły tworzy z ½ d podstawy i krawedzią boczną trójkat prostokatny o kącie 30⁰
z własności tego kąta wiesz,że h bryły=½ krawedzi=3cm
a ½d=a√3:2=6√3:2=3√3cm

obliczam bok a podstawy:
½d=3√3cm
½a√2=3√3
a=6√3√2:2
a=3√6cm

v=½a²h=⅓×(3√6)²×3=54cm³= szukana objętośc