1. Spośród wymienionych układów narządów wybierz trzy, które twoim zdaniem mają największe znaczenie w utrzymaniu homeostazy organizmu. W każdym przypadku uzasadnij wybór dwoma argumentami. (oddechowy, krwionośny, pokarmowy, wydalniczy, dokrewny, ruchu, powłokowy, rozrodczy, nerwowy, zmysły).

2

Odpowiedzi

2010-02-13T20:07:26+01:00
Powłokowy, krwionośny i nerwowy
1 1 1
2010-02-13T23:30:51+01:00
Oddechowy - odpowiada za wymianę gazową i oddychanie wewnątrz komurkowe
krwionośny - rozprowadza składniki odżywcze i przez to utrzymuje organizm przy życiu
nerwowy - jest układem nadrzędnym
2 3 2