Odpowiedzi

2010-02-14T10:22:47+01:00
Guślarz przywołuje duchy zmarłych osób. Nagle pojawiają się duchy dzieci Józia i Rózi,a następnie widmo Złego Pana, który zaczyna opowiadać o swoim życiu na ziemi. Za życia był właścicielem wsi, błąka się teraz po ziemi "szukając nocy", "a uciekając od słońca". Za swoje grzechy został skazany na męki wiecznego głodu i pragnienia. Skarży się na swoje wielkie cierpienie. Jest zbyt wielkim grzesznikiem, aby wejść do kaplicy gdyż jest to święte miejsce. Prosi o trochę napoju i jedzenia. Otrzymuje je, ale natychmiast zjawia się chór ptaków.
2010-02-14T11:32:59+01:00
Guślarz przywołuje duchy zmarłych osób. Pierwszymi zjawami, które ukazały się zebranym wieśniakom są duchy dwojga dzieci, Józio i Rózia. Rozpoznają one nawet spośród zebranych swoją matkę i przemawiają do niej. Skarżą się, dlaczego nie mogą trafić do nieba, tylko skazane są na cierpienia. Józio i Rózia są przedstawicielami grzeszników z lekkimi "przewinieniami". A nie mogą trafić do nieba gdyż główną i podstawową rzeczą, której powinien doświadczyć człowiek na ziemi jest cierpienie. Na spokój w krainie wiecznego szczęścia trzeba sobie zasłużyć. Dlatego też błąkające dusze rozpieszczanych za życia dzieci nie mogły trafić do nieba. Prosiły one o dwa ziarna goryczy