Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-13T20:29:50+01:00
1. Narysuj okrąg o środku A.

2. Narysuj średnicę okręgu i prostopadły do niej promień AB.

3. Wyznacz połowę jednego z promieni zawierających się w średnicy - punkt C.

4. Narysuj okrąg o środku w punkcie C przechodzący przez punkt B, punkt przecięcia tego okręgu ze średnicą oznacz literą D.

5. Odcinek BD jest długością boku pięciokąta - narysuj okrąg o środku w punkcie B przechodzący przez punkt D.

6. Punkt przecięcia okręgów jest środkiem kolejnego okręgu o takim samym promieniu itd. - postępuj tak do momentu aż na obwodzie pierwszego okręgu zaznaczysz pięć punktów, które są wierzchołkami pięciokąta foremnego.

18 2 18
2010-02-13T20:30:00+01:00
Pięcokont foremny jest to figura geometryczna która ma 5 kątów. Wszystkie boki są tej samej długości taksamo jak i kąty.
.Rysujemy okrąg o środku S.
.Wyznaczamy połowę jednego z promieni zawierających się w średnicy - punkt A.
.Odmierzamy odległość AB tworząc łuk od punktu A, wyznaczający punkt C jego przecięcia na średnicy.
.Odcinek BC jest długością boku pięciokąta
6 3 6