Jacek Kaczmarski: ''Powtórka z Odysei"
1.Wypisz z wiersza informacje o wędrówne Odysa
2.Wypisz komentarz autorski. Jaką funkcje spełnia w utworze?
3. Znajdź z wtekście epitet stały - charakterystyczny dla języka Homera. W jakim celu został użyty?
4.Czym dla współczesnego poety stała sie Odyseja?
5.a)Wypisz z tekstu wiersza cytaty ukazyjące rolę pieśni i możliwości w niej tkwiące:
b)Wypisz z tekstu wiersza cytaty odnoszące sie do dzialan poety
6.Na podstawie wypisanych cytatów zredaguj krótką notatkę na temat roli pieśni i poety:
7.Wypisz trzy epitety metafdoryczne- wyjaśnij ch znaczenie
8. Utwór Powórka z Odysei jest tekstem piosenki. Jak autor dostosował poezje do spiewania? Prześledz budowe utworu
9. wypisz dwa zdania, w których poeta zastosował szyk przestawny(inwersje skladniowa).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T20:41:08+01:00
1)
syzyfowa podróż morska w celu znalezienia domu, czyli Itaki.

2)'Jak naprawdę było - nie wiem,
Może zwodzą pieśni słowa -
Słodkim łupem - bezkrólewie,
Dumna i posażna wdowa.
Mógł - zbłądziwszy w gwiazd eony -
Rabuś zostać ograbiony'
pokazanie że nie wszystkie fakty z tułaczki są autorowi znane

3)szafirowe perspektywy (nie jestem pewna)
4) upartym dążeniem do wyznaczonego celu
5)realizm mitu;Pieśń człowieka doskonali,
Człowiek znika, pieśń nie ginie.
b)Los Odysa dróg nie skraca
Ciąży w rękach pióro wiosła -
Trzeba mieć do czego wracać,
Czego trzymać się by sprostać.
Trzeba jeszcze mieć w co wierzyć
By się z własną pieśnią zmierzyć.
6)) pieśń - utrudnia dotarcie do celu, jest przeszkodą, zmorą z którą trzeba walczyć
poeta - osobą walczącą , zmagającą sie z piesnia

7)By się z własną pieśnią zmierzyć. - pieśń w znaczeniu przeszkody
Tak śmiertelnik sięga szczytów- człowiek osiąga cele, ma duże osiągnięcia
Łzy źrenicą szuka domu. -rozpacza\
8)zwrotki(strofy),wszystkie 6 - wersowe,rymy

9)Płynie Odys Przenikliwy;Z pokus syren się ocalił,mam nadzieję, że pomogłam :)
4 4 4