Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-13T20:33:27+01:00
Głównym i niewyczerpalnym źródłem wilgoci w atmosferze są zbiorniki wodne-oceany, morza, jeziora itp. Z tego powodu w miarę przesuwania się w głąb lądu powietrze staje się coraz suchsze, a ilość opadów maleje. Zmniejszanie się ilości opadów w miarę przesuwania się w głąb lądu można zaobserwować w Azji. Na tym największym kontynencie rozległe pustynie ciągną się nie tylko wzdłuż zwrotników, tak jak w Afryce, ale wdzierają się daleko na północ, w głąb strefy umiarkowanej. Nad oceanami i ich wybrzeżami ważnym czynnikiem powodującym zróżnicowanie temperatury i wilgotności powietrza są prądy morskie. Prądy ciepłe ogrzewają powietrze, powodują jego wznoszenie się, powstawanie układów niżowych oraz kondensację pary wodnej i obfite opady. Z kolei prądy zimne powodują spadek temperatury powietrza i wzrost ciśnienia atmosferycznego. W takich warunkach rozwój chmur deszczowych jest bardzo ograniczony lub wręcz niemożliwy. W wyniku ochładzania się powietrza mogą natomiast powstawać mgły. Przybrzeżne pustynie strefy zwrotnikowej - Atacama i Namib - są tego najlepszym przykładem. Z powodu częstych mgieł nazywa sieje pustyniami mglistymi.
1 5 1
2010-02-13T20:33:32+01:00
Przyczyną zróżnicowanych opadów jest klimat, który panuje na danym regionie, od pory roku a co się z tym wiąże z wysokością słońca..
Czynniki wpływające na rozkład opadów:
. szerokość geograficzna (ruch obiegowy)
. odległość od dużych zbiorników wodnych
. wysokość nad poziomem morza
. ukształtowanie powierzchni Ziemi
. prądy morskie
. kierunek wiania wiatru
. szata roślinna
. od wilgotności powietrza
15 4 15