Odpowiedzi

2009-10-13T15:32:22+02:00

1) Przyczyny dominacji szlacheckiej:a) nadawanie przywilejów dla szlachtyb)rozbicie wewnętrzne szlachtyc) rywalizacja pomiędzy
stanamid) sprzeczność interesów kościoła i stanu szlachtye) szlachta stanowiła 10% społeczeństwaf) zróżnicowanie majątkowe szlachty -magnateria-szlachta średnia-szlachta szaraczkowa(szlachta zagrodowa ;ub zaściankowa) 2) Początki parlamentaryzmu:a) sejmiki ziemskie i ich rodzaje:-przedsejmowy-elekcyjny-kapturowy-relacyjny-deputackib) Organizacja sejmu walnego:3stany sejmujące:- król-sejm-senat3) Rodzaje sejmów:a) sejm zwyczajny- zwoływany co 2 lata na 6 tygodnib) sejm nadzwyczajny-zwoływany w razie potrzeby na 2 tygodniec) sejm konwokacyjny-ustalano na nim czas i miejsce elekcjid) sejm elekcyjny-szlachta wybierała na nim królae) sejm koronacyjny- król musiał zaprzysiąc 2 zbiory warunków-artykuły Henrykowskie od Henrego Walezego i pacta conwentaf) sejm obozowy- podczas pospolitego ruszeniag) sejm rokoszowy-wypowiadając królowi posłuszeństwo4) Zakres działania sejmu:-praca ustawodawcza-polityka zagraniczna-podatki-sądownictwo szlacheckie w sprawach gardłowych-nobilitacje- nadawanie szlachectwa i pozbawianie go-prawo łaski
1 5 1