Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T21:47:11+01:00
W ostatnich latach panowania Bolesława Chrobrego wystąpiły trudności wewnętrzne. Prawdopodobnie w 1022r. W państwie polskiego władcy wybuchnął bunt. Prawdopodobnie też nie wszystkie ziemie zdobyte Bolesław utrzymał do swojej śmierci. Zainteresowanie sprawami południa i wschodu oderwało uwagę od Pomorza Zachodniego, które się częściowo usamodzielniło. Mimo to jednak w znacznym stopniu powiększył terytorium państwa piastowskiego, do którego należały: Pomorze Wschodnie (Gdańskie), Wielkopolska, Śląsk z ziemią lubuską, Łużyce i Milsko, Małopolska, Grody Czerwieńskie, Mazowsze i Kujawy oraz Morawy. Dlatego też ocena panowania Bolesława Chrobrego jest bardzo pozytywna. Zwycięskie wojny z Niemcami, udana wyprawa na Ruś Kijowską, utrzymanie silnej władzy centralnej, utworzenie polskiej prowincji kościelnej podległej bezpośrednio Stolicy Apostolskiej, rozpropagowanie w chrześcijańskiej Europie kultu św. Wojciecha co podniosło autorytet kościoła w Polsce to tylko nieliczne pozytywne cechy panowania Bolesława. Jednakże nie można zapomnieć o elementach negatywnych występujących za panowania tego władcy. Należy tu zwrócić uwagę na fakt, że ciągłe wojny, a także tworzenie struktur Kościoła pochłaniało ogromne sumy, co zwiększało obciążenie finansowe poddanych, ze zwycięstw korzystali tylko wybrani (najczęściej dwór, księcia, drużyna), poza tym pokonani i upokorzeni sąsiedzi tylko czekali na okazję do rewanżu i odebrania utraconych terytoriów. Mimo to jednak Bolesław Chrobry uznawany jest za jednego ze wspanialszych władców polskich.
Tuż przed śmiercią wykorzystując kolejne bezkrólewie w Niemczech, Bolesław uzyskał zgodę od papieża na koronację i w 1025r. koronował się na pierwszego króla Polski. To wydarzenie jest istotne, gdyż w tamtych czasach król uznawany był za pomazańca bożego, panującego z woli Boga, był wywyższonym wśród innych książąt. Korona była symbolem równości polskiego władcy z królem niemieckim. Bolesław zmarł wkrótce po tym 13.VI.1025r.
2 5 2