Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T21:03:56+01:00
Alkohol etylowy jest toksyną uszkadzającą wszystkie komórki organizmu. Jego spożywanie może być przyczyną powstawania wielu chorób, między innymi układu krążenia, układu nerwowego i wątroby. Za śmiertelną dawkę etanolu uważa się 4–5‰.
Etanol powoduje stan czynnościowego wyłączenia lub osłabienia komórki. Po ustąpieniu zatrucia komórka odzyskuje swoją poprzednią sprawność.
Niewielka ilość spożytego alkoholu etylowego wpływa na zachowanie człowieka. Powoduje to na przykład obniżenie sprawności precyzyjnego myślenia, logicznego rozumowania czy prawidłowego osądu, zaburzenia wzroku oraz słuchu, a także obniżenie koordynacji ruchowej. Poza tym etanol upośledza tak zwaną „uczuciowość wyższą”, czyli etykę, moralność, poczucie więzi rodzinnych, międzyludzkich i narodowych. Dochodzi również do zakłócenia funkcjonowania kory mózgowej oraz współpracy ze strukturami podkorowymi – człowiek zaczyna poddawać się instynktom i popędom, jego zachowanie staje się niezwykle prymitywne. Czasami dochodzi nawet do utraty przytomności. Może również dojść do zahamowania pracy ważnych dla życia ośrodków mózgowych, na skutek negatywnego wpływu na rdzeń mózgowy i części pnia mózgowego – efektem tego mogą być poważne zaburzenia układów oddechowego i krążenia, co może doprowadzić do śmierci.


Alkohol metylowy ma znikome działanie narkotyczne, za to jest silną trucizną. Alkohol metylowy nie jest całkowicie spalany w organizmie człowieka, a w wyniku jego bardzo szybkiego metabolizowania powstają szkodliwe produkty np. kwas mrówkowy, które są bardzo toksyczne i prowadzą do kwasicy metabolicznej. Po około 2 godzinach od wchłonięcia nie występuje on prawie wcale we krwi, natomiast w organizmie obecne jest wysokie stężenie kwasu mrówkowego. Metanol wchłania się dobrze z przewodu pokarmowego, skóry i przez drogi oddechowe. Po dostaniu się do krwi trafia do tkanek i kumuluje się w narządach najbardziej uwodnionych, jak gałka oczna.
16 4 16