Odpowiedzi

2010-02-13T21:18:45+01:00
#dom mieszkalny Andrzeja Mutha przy ul. Dąbrowskiego 137 wraz z zabudowaniami gospodarczymi
#dworek Muthów w Minikowie
#wiele pięknych kamienic, m.in. Michał Bajerlein przy ul. Różanej, Jan Deierling w kwartale ulic Szkolnej, Gołębiej, Wrocławskiej oraz przy ul. Składowej, Kollerowie przy ulicach Słowackiego i Kraszewskiego.
#zagroda wybudowana przez rodzinę Jesków, zajęta obecnie przez liczne sklepiki
#liczne zabytkowe kapliczki, kolumny Maryjnych,


  • Użytkownik Zadane
2010-02-13T21:28:37+01:00
1. Zagroda przy narożniku ulic Św. Wawrzyńca i Kościelnej

2. Dom mieszkalny Andrzeja Mutha przy ul. Dąbrowskiego 137 wraz z zabudowaniami gospodarczymi, wśród których znajduje się zabytkowy, piętrowy, murowany budynek inwentarski liczący ponad dwieście lat.

3. Przy ul. Dąbrowskiego 40 stoi jeszcze, niestety niszczejąca, zagroda wybudowana przez rodzinę Jesków, zajęta obecnie przez liczne sklepiki. Innymi ciekawymi obiektami są zabudowania (dom i tylko jeden budynek gospodarczy) przy ul. Kościelnej 30 postawione przez Muthów, obecnie zamieszkane przez Retzów; czy też Czajków przy ul. Dąbrowskiego 58. Dużo zagród w dość dobrym stanie zachowało się na Dębcu, przy dawniejszej ul. Dębieckiej, obecnie ul. 28 Czerwca 1956 r.

4. Kolumna Maryjna w Minikowie

5. Piękne kamienice, m.in. Michał Bajerlein przy ul. Różanej