Mam do napisania rozprawkę,a jej temat już podaje: "Czy sanacja to uzdrowienie dla ówczesnej XX-wiecznej Rzeczypospolitej?"Byłabym wdzięczna za wszelkie podane argumenty,niezależnie czy pochwalają sanację,czy też nie.Z góry dziękuję. :)

1

Odpowiedzi

  • 9500
  • Początkujący
2010-02-13T21:30:54+01:00
Sanacja jest topotoczna nazwa obozu piłsudczykowskiego rzadzącego w latach 1926-1939, powstała w związku z głoszonym przez Józefa Piłsudskiego hasłem „sanacji moralnej” życia publicznego w Polsce, wysuwanym w toku przygotowań i w okresie przewrotu majowego 1926 nazwa ta wzięła się od łacińskiego ‘uzdrowienie’. Piłsudski głosił tezę, że w Rzeczypospolitej winny działać trzy ośrodki władzy: prezydent, naczelny inspektor sił zbrojnych i premier. Zgodnie z życzeniem Marszałka, Zgromadzenie...

Podstawą dla Polskiego Państwa Podziemnego z lat drugiej wojny światowej były niepodległościowe konspiracje o charakterze wojskowym i politycznym. Tworzyły się na całym terytorium okupowanego przez Niemców i Sowietów kraju. Ich formowaniu sprzyjały tradycje walk o niepodległość. Już jesienią 1939 roku rozpoczęły się zabiegi zmierzające do powołania podziemnej centralnej władzy administracyjnej będącej kontynuacją przedwojennej administracji publicznej.

II Rzeczpospolita rozpoczęła swój niepodległy byt po wydarzeniach z 11listopada1918 roku. Wtedy , we francuskiej miejscowości Compiègne doszło do kapitulcji Niemiec-kończąc w ten sposób okres I wojny światowej. W Berlinie wybuchła rewolucja, oraz Rosja i Austrio-Węgry przegrywają wojneę.Dzięki tym wydarzeniom oraz upartym dążeniom i nadziei społeczeństwa polskiego możliwe stało się odrodzenie państwa polskiego. 10 listopada 1918 roku do Warszawy powrócił Józef Piłsudzki.

Dwudziestolecie międzywojenne I. Walka o granice terytorium Polski Po I wojnie światowej funkcjonowały w Polsce różne koncepcje składu narodowościowego i kształtu kraju. Endecja, czyli Narodowa Demokracja, chciała postępować według hasła „Polska dla Polaków” i zakładała, że w Polsce powinno mieszkać 60% Polaków, zaś inne narody mogły ją zamieszkiwać w 40%. Józef Piłsudski popierał zaś federację z Litwą, Białorusią i Ukrainą, która miała stworzyć pas ochronny przed Rosją. Ostateczny...

Pozdrawiam