Przyrodnicy wybrali się na dwudniową wycieczkę, zabierając ze sobą pewną ilość pieniędzy. Pierwszego dnia wydali 2/5 całej kwoty. Drugiego dnia wydali 3/4 tego, co im zostało. Ile pieniędzy przyrodnicy wydali w ciągu dwóch dni wycieczki (przy przyjętym oznaczeniu: x – cała kwota) ?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T21:27:58+01:00
X - 2/5x = 3/5x - tyle im zostało po 1 dniu
3/5x - 3/4 ∙ 3/5x = 3/5x - 9/20x = 3/20x - tyle im zostało po 2 dniu
x - 3/20x = 17/20x - tyle razem wydali
Odp. Przyrodnicy wydali razem 17/20x.
2 3 2
  • Roma
  • Community Manager
2010-02-13T21:34:14+01:00
X – cała kwota zabrana na wycieczkę
⅖*x - kwota wydatków w 1 dniu
¾*(x - ⅖*x) = ¾*⅗*x = ⁹/₂₀*x - kwota wydatków w 2 dniu
Suma dwudniowych wydatków = ⅖*x + ⁹/₂₀*x = ⁸/₂₀*x + ⁹/₂₀* x = ¹⁷/₂₀*x

Odp. Przyrodnicy wydali w ciągu dwóch dni wycieczki ¹⁷/₂₀ całej kwoty zabranej na wycieczkę.
2 3 2