1.hel A.jest go najwięcej ze wszystkich gazów szlachetnych w powietrzu
2.neon B.jego nazwa w języku greckim oznacza "ukryty"
3.argon C.jest najlżejszym z gazów szlachetnych
4.krypton D.gaz szlachetny o najwiekszej gęstości
5.ksenon E.jego nazwą okreslamy reklamy świetlne
6.radon F. jego symbol chemiczny to Xe
G.jego symbol chemiczny to N

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
1.hel A.jest go najwięcej ze wszystkich gazów szlachetnych w powietrzu
2.neon B.jego nazwa w języku greckim oznacza "ukryty"
3.argon C.jest najlżejszym z gazów szlachetnych
4.krypton D.gaz szlachetny o najwiekszej gęstości
E.jego nazwą okreslamy reklamy świetlne
6.radon F. jego symbol chemiczny to Xe
G.jego symbol chemiczny to N

1.hel C.jest najlżejszym z gazów szlachetnych
2.neon E.jego nazwą okreslamy reklamy świetlne
3.argon A. jest go najwięcej ze wszystkich gazów szlachetnych w powietrzu
4.krypton B.jego nazwa w języku greckim oznacza "ukryty"
5.ksenon F. jego symbol chemiczny to Xe
6.radon D.gaz szlachetny o najwiekszej gęstości

G.jego symbol chemiczny to N - to azot
38 4 38
5.ksenon F. jego symbol chemiczny to Xe
3.argon A.jest go najwięcej ze wszystkich gazów szlachetnych w powietrzu
1.hel C. jest najlżejszym z gazów szlachetnych
2.neon E.jego nazwą okreslamy reklamy świetlne
6.radon D.gaz szlachetny o najwiekszej gęstości
4.krypton B.jego nazwa w języku greckim oznacza "ukryty"

17 5 17