Wyłączając wspólny czynnik przed nawias, rozłóż na czynniki wyrażenia:
a) a2 + ab
b) 3xy-6xy3
c)15x2y3 - 25x3y3
d)6a2-3ab+9a
e)2x(x-y)+3y(x-y)
f)3b(a-2b)+3(2b-a)
g)2a(x2 + 2) -4b(x2 +2)+3c(x2 + 2)
h) 2x(a-b+c)-3y(a-b+c)
i) x(x-1)-(x-1)
j)2x(x+1)2 - (x+1)

x2 = x do kwadratu itd.

2

Odpowiedzi

2010-02-13T21:47:33+01:00
A) a(a+b)
b) 3xy(1-2y do kwadratu)
c)5x kwadrat y do trzeciej(3-5x)
d)3a(2a-b+3)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T21:51:02+01:00
A) a² + ab=a(a+b)
b) 3xy-6xy³=3xy(1-2y²)
c)15x²y³ - 25x³y³=5x²y³(3-5x)
d)6a²-3ab+9a=3a(2a-b+3)
e)2x(x-y)+3y(x-y)=(2x+3y)(x-y)
f)3b(a-2b)+3(2b-a)=3ab-6b+6b-3a=3ab-3a
g)2a(x² + 2) -4b(x² +2)+3c(x² + 2)(2a-4b+3c)(x²+2)
h) 2x(a-b+c)-3y(a-b+c)=(2x-3y)(a-b+c)
i) x(x-1)-(x-1)=(x-1)(x-1)