2. Napięcie w uzwojeniu wtórnym transformatora ma wartość 46 V, a natężenie płynącego w tym uzwojeniu prądu wynosi 100 A. Oblicz natężenie
prądu w uzwojeniu pierwotnym, podłączonym do napięcia 230V. Czy podłączony do uzwojenia pierwotnego bezpiecznik 16 A zadziała?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T22:02:39+01:00
U2=46V
I2=100A
U1=230V
I1=?
Moce obu stron transformatora są równe
P1=P2
U1*I1=U2*I2
I1=U2*I2/U1=46V*100A/230V=20A
bezpiecznik 16A wyłączy obwód
2010-02-13T22:08:39+01:00
Uw=46V
Iw=100A
Up=230V
Ip=?
U1*I1=U2*I2
I1=U2*I2/U1=46V*100A/230V=20A
bezpiecznik 16A wylaczy obwód