Odpowiedzi

2010-02-13T22:46:15+01:00
PRZYSIĘGA HORACJUSZY (olej na płótnie) znajduje się w Paryżu w Luwrze.
Obraz powstał w 1784-1785 i przedstawia trzech Horacjuszy, którzy przysięgają, że będą bronić ojczyzny przed Kuracjuszami. Tę uroczystą przysięgę składają ojcu, trzymającemu w jednej dłoni 3 szpady, których bracia mają użyć w walce. Po prawej stronie artysta umieścił grupę płaczących kobiet. Wybór tematyki kojarzącej się z Rzymem republikańskim związany jest z klimatem społecznym, panującym w przeddzień wybuchu rewolucji francuskiej.

Jeszcze bardziej znamienny jest, jak zauważył w słynnym eseju Jean Starobinski, temat przysięgi - aktu, w którym uczestniczą w szczytnym celu 3 osoby, co oznacza w myśl ideologii rewolucyjnej zaangażowanie społeczeństwa.

David tworzy kompozycję, którą można by nazwać wymowną, opartą na retoryce obrazu, nadając gestom wyraźnego znaczenia. Odrzucając wszelką dekoracyjność i nadmiar, wyraża treść językiem jasnym i oszczędnym.

Centrum kompozycji stanowi ręka ojca trzymającego broń; w jej kierunku wyciągają się ręce synów składających przysięgę. Z wielkim artyzmem oddał malarz ręce Horacjuszy, dwie bliżej siebie, trzecią nieco oddaloną od ostrza szpad, ruchy ich podkreślają zaangażowanie młodzieńców w walkę.

Całość kompozycji jest przemyślana w sensie geometrycznym, gdzie rolę odgrywają skosy i trójkąty (nogi braci i ojca, włócznia z lewej strony, ręce i miecze, postaci kobiet) , co podkreśla dynamikę sceny, kontrastując ze statycznym charakterem kolumn w tle.

Obraz z racji zasad formalnych i świadomej wierności w oddaniu strojów i architektury rzymskiej z epoki republikańskiej, można uznać za jedno z tych dzieł, które zwiastują nadejście neoklasycyzmu we Francji i w Europie.

Pozdrawiam, cześć i czołem, kluski z rosołem:)
67 4 67