Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T22:41:05+01:00
Ustawy norymberskie zakładały, że rasa aryjska jest najwyższa. Natomiast Żydów i Słowian uznawano jako podludzi. Zabierano Żydom majątki , zakazywano zawierania związków małżeńskich z ludnością rasy Żydowskiej, ograniczano prawa obywatelskie do minimum. Wydzielano specjalne dzielnice w miastach nazywane gettami skąd wywożono i mordowano. Słowian natomiast wykożystywano jako niewolników do pracy w fabrykach niemieckich. Zamykano w obozach pracy.