Zadanie.7
Wysokość podatku VAT na pewien towar zmieniono z 7% na 22%. Wówczas cena tego towaru wzrosła o 30zł. Oblicz cenę netto tego towaru. Uwaga: podatek VAT jest określony jako procent ceny netto, czyli ceny przed obliczeniem podatku.

Zadanie.9
Pan Alojzy wpłacił do banku na konto 7000zł. Bank każdego roku dopisuje mu odsetki stanowiące 6% kwoty znajdującej sie na koncie. Ile pieniędzy znajdzie sie na koncie pana Alojzego po trzech latach?

2

Odpowiedzi

2010-02-13T22:39:10+01:00
1.
x-cena netto
22%x-7%x=30zł
15%x=30
0,15x=30 /:0,15
x=200
odp.cena netto wynosi 200 zł
2.
I rok
7000+6%*7000=7000+420=7420zł
II rok
7420+7420*6%=7420+445,2=7865,2zł
III rok
7865,2+6%7865,2=7865,2+471,91=8337,11zł
odp.po 3 latach pan Alojzy będzie miał na koncie 8337,11zł
16 3 16
2010-02-13T22:41:35+01:00
Zadanie 7
c - cena netto
ca - cena brutto (netto + VAT 7%)
cb - cena brutto (netto + VAT 22%)

wzor na obliczenie ceny brutto

c × 107% = x
gdzie x jest cena brutto

ca + 30 = cb

c × 1.07 + 30 = c × 1.22 /dzielimy obie strony przez c

1.07 + 30 : c = 1.22
30 :c = 0.15
c = 30 : 0.15
c= 200

zadanie 9

Po I roku: 7000 zł x 1,06 = 7420 zł.
Po II roku: 7420 zł x 1,06 = 7865,20 zł
Po III roku: 7865,20 zł x 1,06 = 8337,112 zł
na koncie pana Alojzego po trzech latach będzie 8337,11 zł
10 3 10