Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T23:26:33+01:00
Zad.1a)
1. Obliczam druga przyprostokatną
3² + x² = 5²
x² = 5² - 3²
x² = 25 - 9
x² = 16
x = √16
x = 4
2. Obliczam
cos α = x : 5
cos α = 4/5

tg α = 3 :x
tg α = 3/4

sin β = x:5
sin β = 4/5

3. Obliczam
cos²α - tg α * sin β =
= (4/5)² - 3/4*4/5=
= 16/25 - 3/5 =
= 16/25 - 15/25 =
= 1/25

Zad 1b)
1. Obliczam
sin α = 3 : √13
sin α = (3 : √13)*(√13 : √13) usuwam niewymierność mianownika
sin α = 3√13 : 13
sin α = (3/13)*√13

cos α = 2 : √13
cos α = ( 2 : √13)*(√13 :√13) usuwam niewymierność mianownika
cos α = 2√13 : 13
cos α = (2/13)*√13

Obliczam sin α + cos α
sin α + cos α =
= (3/13)*√13 + (2/13)*√13=
= (5/13)*√13

zad.2 Oblicz wartość wyrażenia nie korzystając z tablic wartości przyblizonych
a) ( 16*sin 60°) : ( 1 + tg 60°)=
= (16*√3/2) : [1 + (√3)²]=
= 8√3 : ( 1 + 3)=
= 8√3 : 4=
= 2√3

b) [ 12*cos 30° - 6*tg 30° ] : (4*sin 60°)=
= [ 12*√3/2 - 6*√3/3 ] : ( 4* √3/2) =
= [ 6√3 - 2√3 ] : (2√3)=
= 4√3 : 2√3=
= 2

c) [ sin² 60° + 3*tg 30° *cos 30°] : ( 1 -3*tg 45°)=
= [ (√3/2)² + 3*√3/3 *√3/2] : ( 1 - 3*1)=
= [ 3/4 + √3*√3/2] : ( 1 - 3)=
= ( 3/4 + 3/2) : (-2) =
= ( 3/4 + 6/4) : (-2) =
= ( 9/4) *(-1/2)=
= (- 9/8)

1 5 1