A) Gęstość zaludnienia w Polse wynosi 124 osoby/1km kwadratowy. Ile średnio zyje Polaków na 1 ha powierzchni kraju?

b) Plony buraków cukrowych w Polsce w 1998 roku wyniosły 350q/ha. Ile kilogramów buraków cukrowych zbierało się zatem z 1 ara pola? (1q = 100kg)


Proszę o obliczenia!

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-13T23:09:53+01:00
A)Gęstość zaludnienia w Polsce wynosi 124 osoby/1km².Ile średnio żyje Polaków na 1ha powierzchni kraju?
1 km² = 100 ha
czyli 124 : 100 = 1,24
Odp. W Polsce żyje 1,24 osoby/1 ha

b)Plony Buraków cukrowych w Polsce w 1998 roku wyniosły 350q/ha. Ile kilogramów buraków cukrowych zbierało się zatem z 1 ara pola? (1 q = 100kg)
1q = 100 kg, czyli 350q = 35000 kg

1 ha = 100 a
czyli 35000 kg : 100 = 350 kg/a
Odp. Z 1 ara zebrano 350 kg buraków cukrowych
5 4 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T23:14:02+01:00
1km2=100ha
124--100ha
x ---1ha
x=1*124/100=1,24
Tyle Polaków zyje na 1 ha Polski

b)
1ha=100a
35000kg-- 100a
x---- 1
x=1*35000/100=350 kg
Tyle buraków zebrano z 1 ara.
6 3 6
2010-02-13T23:24:07+01:00
A)
124mieszk.-1km kw.
124mieszk.-100ha
x-1ha
124mieszk.^1ha=x^100ha/:100 ha
124mieszk.^1ha/100ha=x
x=1,24mieszk./ha, w przybl. 1mieszk./ha
b)350q/ha 1q=100kg
x/1ha
350^100kg/100a
x/1a
35000kg^1a=x^100a/:100a
35000kg^1a/100a=350kg=x