1. Do jednego źródła napięcia wytwarzającego napięcie 230 V podłączono żarówkę o mocy 150 W, a do drugiego żarówkę 75 W. Która z tych żarówek ma większy opór? Odpowiedź uzasadnij.
...

2.W gniazdach domowej sieci elektrycznej panuje napięcie 230V.
a.) Jakie będzie natężenie prądu płynącego przez licznik energii, jeżeli włączono jednocześnie lampę z 5 żarówkami o mocy 0,04 kW każda, żelazko o mocy 1,2 kW, kuchenkę o mocy 2, 4 kW i czajnik elektryczny o mocy 2 KW?
...

b.) Oblicz opór płyty grzejnej kuchenki.
...

c.) Oblicz, ile trzeba zapłacić za energię elektryczną wykorzystaną przez żelazko, jeżeli było ono włączone przez 3 h (przyjmij, że 1 kWh zużytej energii kosztuje 30 gr)
...

1

Odpowiedzi

2010-02-14T09:54:31+01:00
1. U=230V
P1=150W
P2=75W
R1, R2 - ?
P=U*I z prawa Ohma I=U/R czyli P=U²/R stąd R=U²/P
R1=230²/150=353Ω
R2=230²/75=705Ω
większy opór ma żarówka o mocy 75W
2. Pż=5*0,04kW=0,2kW
Pżl=1,2kW
Pk=2,4kW
Pc=2kW
U=230V
a. wszystkie odbiorniki są połaczone równolegle więc ich moce i prądy będą się sumować
P=Pż+Pżl+Pk+Pc=0,2kW+1,2kW+2,4kW+2kW=5,8kW=5800W
P=U*I
I=P/U=5800W/230V=25,2A
b. Rk=?
Rk=U²/Pk=230²/2400W=22Ω
c. t=3h
k=0,30zł/kWh
Wżl=Pżl*t=1,2kW*3h=3,6kWh
K=k*Wżl=0,30zł/kWh*3,6kWh=1,08zł