Do syntezy chlorowodoru uzyto 100dm3 mieszaniny zlozonej z wodoru i chloru. w wyniku reakcji otrzymano 80dm3 chlorowodoru. Oblicz procent objetosciowy chloru w mieszaninie uzytej do reakcji przy zalozeniu ze cala jego ilosc weszla w reakcje, a wszystkie objetosci mierzono w tych samych warunkach.

1

Odpowiedzi

2010-02-15T15:00:37+01:00
H₂ + Cl₂ → 2HCl

1 objętość H₂ + 1 obj. Cl₂ → 2 obj. HCl

Powstało 80 dm³ HCl, a użyto mieszaniny 100 cm³. Z treści zadania wiemy, że w reakcji brała udział 1 obj. wodoru i tlenu czyli ich obj. była ta sama.

80 dm³ : 2 = 40 dm³

Procent objętościowy:
40 dm³/100 dm³ * 100% = 40% Cl₂
12 4 12