Po eksplozji 70cm3 mieszaniny wodoru z tlenem stwierdzono, ze w otrzymanej parez wodnej znajduje sie domieszka tlenu. mieszanine rozdzielono i otrzymano 10cm3 tlenu, zmierzonych w tych samych warunkachcisnienia i temperatury, co objetosc gazów przed reakcja. obliczyc, jaki procent objetosciowy tlenu zawierala mieszanina po reakcji.
odp. 20%

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T22:25:29+01:00
Witam
dane : V1 = 70cm3 H2 i O2, V = 10cm3 nadmiaru O2,
szukane: % zaw. nadmiarowego O2 w mieszaninie końcowej z parą wodną

2 H2........+.......... O2..............=.............2 H2O

Obj. V2 mieszaniny stech. V2 = V1 - V = 70cm3 - 10cm3 = 60cm3
Z równania reakcji wynika, że :

3*22,4dm3 stech.miesz.H2 i O2 ......daje..........2*22,4dm3 pary wodnej
...........60cm3............................................V3
-----------------------------------------------------------------------------------
V3 = 60cm3*2*22,4dm3/3*22,4dm3 = 40cm3
Obj. końc. mieszaniny Vk = V3 + V = 40cm3 + 10cm3 = 50cm3
% zawartość nadmiarowego O2 wynosi 10cm3*100%/50cm3 = 20% obj.

...................pozdrawiam
7 3 7