Dwa sklepy sprzedawały identyczne koszule. W pierwszym z nich cena początkowa , równa 60 zł została obniżona o 25% . W drugim cenę wyjściową , wynoszącą 75 zł obniżono 20 %
a) czy prawdziwe jest stwierdzenie że obniżka w pierwszym sklepie była o 5 % większa niż w drugim
b) w którym skle[ie cenę koszul obniżono o większa kwotę ?

3

Odpowiedzi

2010-02-14T09:23:41+01:00
Pierwszy sklep:

60 zł to 100% ceny
x to 75% ( bo cena została obniżona o 25%)

x=(60*75%):100%=45 zł cena po obniżce
obniżka o 15 zł

Drugi sklep:

75 zł to 100% ceny
x to 80% ( bo cena została obniżona o 20%)

x=(75*80%):100%=60 zł cena po obniżce

obniżka o 15 zł

w obu sklepach obniżono cenę o taką samą kwotę
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T09:26:35+01:00
A) nie, to stwierdzenie byłoby prawdziwe gdyby cena w obu sklepach była ta sama
b) 60×0.75=45zł obnizka o 15zł
75×0.8= 60zł obniżka o 15 zł
obniżka była taka sama
2010-02-14T09:27:04+01:00
A) nie
B)75-75*0,2=75-15=60
60-60*0,25=60-15=45

Obniżki w obu sklepach były o taką samą kwotę