Zad.
Gospodarstwo agroturystyczne zajmuje powierzchnię 250 ha.Powierzchnia sadu jest o 210 a większa od powierzchni łąki , a ogród warzywny to dziesiąta część obszaru sadu i łąki razem.
Oblicz powierzchnię sadu , ogrodu i łąki w tym gospodarstwie.

2

Odpowiedzi

2010-02-14T09:36:59+01:00
Aby obliczyć powierzchnie sadu napisz odpowiedni wzór i wykonaj zadanie;)
tak samp z ogrodem i łąką
tylko tyle pomogę sory ;(
Wzór na pole prostokąta:
a x b

Czyli np. bok ,,a" wynosi 4 cm, a bok ,,b" 7 cm to stosujemy się do wzoru. Mianowicie:
4 cm x 7 cm = 28 cm kwadratowych.


Wzór na pole kwadratu to:
4 x a

Czyli np. bok ,,a" ma 3 cm. W takim razie:
4 x 3 cm = 12 cm kwadratowych.

Wzór na pole równoległoboku:
a x h ,,h" to wysokość figury

Czyli np. podstawa ,,a" ma 5 cm, a wysokość 3 cm to:
5 cm x 3 cm = 15 cm kwadratowych

Wzór na pole trójkąta:
a x h : 2

Czyli np. podstawa ,,a" ma 2 cm, wysokość 4 cm to:
2 cm x 4 cm : 2 = 8 cm : 2 = 4 cm kwadratowe.

Wzór na pole rombu:
e x f : 2 ,,e" i ,,f" to przekątne w rombie

Czyli np. przekątna ,,e" ma 6 cm, a przekątna ,,f" 3 cm. W takim razie:
6 cm x 3 cm : 2 = 18 cm : 2 = 9 cm kwadratowych.

Wzór na pole trapezu to:
(a+b) x h : 2

Czyli np. podstawa ,,a" ma 10 cm, a podstawa ,,b" 5 cm. Wysokość zaś, ma 3 cm to:
(10 cm + 5 cm) x 3 cm : 2 = 15 cm x 3cm : 2 = 45 cm : 2 = 22,5 cm kwadratowych.

to moze pomoże . ...
2010-02-14T09:46:54+01:00
DANE:
łąka = x
gosp. agr.-tur.=250ha=25000a
sad= x+210a
ogród warzywny= [2x+210a]×0,1
SZUKANE:
Ppc=?
(pole powierzchni całkowitej)
ROZWIĄZANIE:
x+25000a+x+210a+[2x+210a]×0,1=
=x+25000a+x+210a+2x+210a×0,1=
=4x+25210+21a=
=4x+25231a

powinno być dobrze, good.