ZAD1
Do dwóch probówek zawierających roztwory azotanu (V) miedzi (II) i azotanu (V) cynku dodano blaszki żelazne.
1. Podaj przewidywane obserwacje.
…………………………………………………………………………………………
2. Zapisz równanie cząsteczkowe zachodzącej reakcji:
………………………………………………………………………………………..
3. Uszereguj metale użyte w doświadczeniu według wzrastającej aktywności.
……………………………………………………………………………………...

ZAD2
Korzystając z szeregu elektrochemicznego metali zaprojektuj doświadczenie, w którym rozróżnisz dwa bezbarwne roztwory kwasów: solnego i azotowego (V). W tym celu podaj:
1) schemat lub opis doświadczenia
2) obserwacje
3) jonowe skrócone równania zachodzących(-ej) reakcji
4) tok rozumowania

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T10:53:06+01:00
1
http://img141.imageshack.us/img141/1994/skanuj0002e.jpg

2]

do probowek z kwasami dodajemy blaszke miedziowa

w roztworze z kwasem solnym wydzeli sie bezbarwny gaz - wodor a z kwasem azotowym brunatny gaz NO2

Cu + 2h+ -> Cu2+ + h2

Cu + 4H+ + 2No3- -> cu2+ + 2no2 + 2h2o

kwas solny to kwas beztlenowy,nieutleniajacy a azotowy tlenowy,utleniający.